Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety

(mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i

Dodane: 01-03-2020 05:31
Podziały działek i mapki, czyli robota dla geodety usługi geodezyjne Legnica

Definicja i wyjaśnienie czym są mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych ? opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i