nagrzewnice na olej zużyty

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z

nagrzewnice na olej zużyty
Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia korzystanie z energii zmagazynowanej w gruncie, który podgrzewany jes.